Micro Textile

We bring to your attention the project and offer to participate in: MICROFIBRA – tiny art format (Micro Textile Art).

Пропонуємо вашій увазі проект і запрошуємо взяти участь: MICROFIBRA – крихітний формат мистецтва (Micro Textile Art).


OPEN INTERNATIONAL CALL (English)

Concept

MICROFIBRA is an artistic object of a small form, which integrates into the surrounding space. The style of creating micro textile work does not matter – classic, modern, experimental or naive. The object can be created for the sake of aesthetics, just beauty, used as a jewelry or decoration, as a tool as well as a template or pattern for mass or factory production, or even for street installation etc.

This is something very compact that can be both a mono object and an integral part of a monumental textile installation. The horizon for implementation of this project idea is unlimited.

The project adheres to the main goals the main goals published by WTA (World Textile Art Organization):

 • Strengthen, encourage, and promote artistic manifestation of contemporary textiles at local, national, and international levels.
 • Provide an experiential events, bringing together creators and their artworks of textile art with the public at-large.
 • Create a sensitive audience toward this cultural and artistic manifestation.
 • Strengthen solidarity ties among artists from all over the world and the local public.

The name of the project comes from the name of the microfiber fabric made of synthetic fiber finer than one denier or decitex/thread, having a diameter of less than ten micrometres.

“Microfiber is used in manufacturing fabrics, nonwoven and knitted fabrics.”

© Wikipedia

Technical requirements

 • Any Art Textile techniques.
 • Two-dimensional artwork. Maximum measurements: 10 cm (height) x 10 cm (width).
 • Three-dimensional artwork. Maximum measurements: 10 cm (height) x 10 cm (width) x 10 cm (depth)

“Big things have small beginnings.”


Social Media Distribution

Use #microtextile or/and #microfibraart for sharing the art within social media (or via personal websites).

Link and follow the project’s MICROFIBRA social media public’s on Facebook and Instagram.

Events

 • At the initial stage there are works of art created in this project format, their distribution via social media as well as the search for a dialogue between creators and their admirers.
 • The next steps are the development of online project platforms and collective exhibitions in Lviv (summer 2019 – depends on the activity of the artists and the project success in general) and in other interested cities around the world.

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЗАКЛИК (Українською)

Концепт

MICROFIBRA – це художній об’єкт малої форми  який інтегрується в навколишній простір чи локацію . Стиль створення крихітної роботи не має значення – класичний,сучасний, експериментальний чи наїв. Об’єкт може бути створений для естетики, просто краси, використаний як прикраса або як інструмент, чи то як шаблон чи візерунок для масового або фабричного виробництва, або навіть як об’єкт вуличного мистецтва.

Це щось дуже камерне що може бути як моно об’єктом і складовою частиною монументальної текстильної інсталяції. Горизонт реалізація ідеї проекту є необмежений.

Проект визнає і дотримується основних WTA цілей (WTA – Всесвітня організація текстильних мистецтв):

 • Зміцнювати, заохочувати і сприяти прояву сучасного художнього текстилю на місцевому, національному та міжнародному рівнях.
 • Проводити експериментальні події з метою об’єднання творців та їхніх творів текстильного мистецтва з широкою громадськістю.
 • Групування чутливої та сприйнятливої аудиторію до цього культурно-мистецького прояву.
 • Зміцнити солідарні зв’язки між митцями з усього світу та місцевою громадськістю.

Назва проекту походить від назви тканини Мікрофібри, що виготовляється з мікроволокон.

“Свою назву тканина отримала через товщину волокон, яка дорівнює кільком мікрометрам. Мікроволокно використовується у виробництві тканих, нетканих і трикотажних тканин. Також мікрофібра може бути використана у виробництві одягу, оббивці, в промислових фільтрах, у прибиральній продукції.”

© Wikipedia

Технічні вимоги

 • Будь-яка техніка Текстильного мистецтва.
 • Двовимірний витвір, максимальний розмір: 10 см (висота) x 10 см (ширина).
 • Тривимірний витвір, максимальний розмір: 10 см (висота) x 10 см (ширина) x 10 см (глибина).

“Великі справи починаються з малого.”

Поширення – соціальні мережі

Використовувати хештеги #microtextile і/або #microfibraart для поширення і розповсюдження проекту у соціальних мережах (або через власні веб сайти).

Стежити за сторінками проекту MICROFIBRA у соціальних мережах Facebook and Instagram, лінкувати публікації до профілів проекту.

Події

 • На початковому етапі – це індивідуальне поширення формату мистецтва та робіт створених у рамках проекту через соціальні мережі. Пошук діалогу між митцями та їхніми творами текстильного мистецтва і шанувальниками.
 • Наступними кроками є розробка онлайн платформ проекту та організація колективних виставок у Львові (влітку 2019 року – залежить від активності художників та успіху проекту в цілому) та в інших зацікавлених містах світу.